A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Srbijagas > O preduzeću > Delatnost > Trgovina prirodnim gasom > Ugovori za kupce

Ugovori za kupce

Klikom na linkove ispod preuzmite odgovarajući Ugovor
Popunjavate rubrike u Ugovoru sa podacima o nazivu firme, odgovornom licu, PIB-u itd. (na prvoj strani)

Ukoliko imate nejasnoća ili dilema obratite se na sledeće adrese-telefone:

Kontrakti u Beogradu su:

011/3539-314 Kristina Drenovac
011/3539-150 Dejan Rašković
011/3539-153 Marija Labus, Maja Modić

011/3539-158 Slađana Matović
011/3539-266 Aleksandar Savkić

Osobe za kontakt u Novom Sadu su:
021/ 481-1233  Vladimir Mitrović
021/ 481-1237  Vladimir Rajić
021/ 481-1221  Jadranko Brkljač
021/ 481-1058  Snežana Bobić

Popunjavate podatke u tabelama datim u prilogu Ugovora.Ugovor potpišete i zavedete u potrebnom broju primeraka (četiri)

Dostaviti nam popunjen, potpisan i overen Ugovor sa prilozima na adresu:
JP „Srbijagas“ Narodnog fronta 12 21000 Novi Sad

REZERVNO SNABDEVANJE